GDPR – ochrana osobních údajů v TJ Bohemians Praha

Na základě rozhodnutí výboru TJ byl začátkem května 2018 zahájen a postupně probíhá proces zabezpečení podmínek GDPR:

Rada výboru TJ provedla interní audit GDPR, s nímž byl výbor TJ písemně seznámen.

Byla provedena srovnávací analýza dle požadavku EU 216/679.

Oddíly vzaly na vědomí nový formulář přihlášek včetně povinné přílohy.

V každém oddíle byla určena osoba oprávněná pro sběr a evidenci dat.

Oddíly postupně zabezpečují informovanost svých členů a jejich souhlasy s rozsahem jimi poskytovaných osobních údajů.

Všichni zaměstnanci byli o podmínkách GDPR informováni a podepsali svůj souhlas se zpracováním osobních dat.

TJ plní všechny podmínky MŠMT související se zavedeným Rejstříkem sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení.

Sekretariát TJ průběžně kontroluje probíhající postup plnění všech podmínek GDPR.

Tisk