historie

Od kdy se vlastně datuje založení tělovýchovné jednoty Bohemians Praha ?

Již v roce 1987 oslavovala TJ Bohemians výročí 100 let od svého založení. Oslavovala tehdy oprávněně, neboť součástí jednoty byl i tehdejší odbor ZRTV – v totalitní době pokračovatel Sokola Vinohrady. A založení Sokola se datuje rokem 1887.
Podruhé, již však méně okázale, se vzpomnělo 100 let založení o deset let později. V roce 1897 byl založen atletický oddíl (tehdy lehká atletika) a protože v roce 1997 již nebyl Sokol Vinohrady součástí TJ, dovršila jednota paradoxně podruhé výročí sto let od založení.

Doufejme, že se již podobná situace v historii jednoty opakovat nebude.

Pár slov o založení a počátcích činnosti Sokola Vinohrady. 

27.února roku 1887 byl na valné hromadě za přítomnosti 36 budoucích členů založen Sokol Vinohrady. Prvním starostou byl zvolen Václav Špička. Sokolové zahájili svá cvičení v Měšťanské besedě, později v hostinci Plzeňka, až teprve v roce 1895 se nastěhovali do důstojného stánku – Národního domu na Vinohradech.

Stalo se to v roce 1927. Fotbalisté AFK Vršovice, místo původně zamýšleného reprezentačního výběru, odcestovali na dlouhý zájezd do Austrálie. Pro snazší výslovnost jim byl svazem propůjčen název BOHEMIANS (tj.Češi). Cestovalo se lodí a zájezd trval 4 měsíce. Po úspěšném vystoupení na tomto turné, kde sehráli 20 utkání, jim byl tento název ponechán. Vršovičtí si tehdy přivezli i dar od pořadatelů z Brisbane – dvě živá mláďata klokanů. Obě zvířata byla po návratu darována pražské ZOO a klokan se stal klubovým symbolem.

Vinohradská sokolovna

Koncem devatenáctého století se dostavili i první výrazné sportovní úspěchy. V roce 1897 vytvořil atlet Svoboda na závodech v Budapešti evropský rekord v hodu diskem (31,72 m), o pět let později ve stejné disciplině další atlet Sokola – Souček docílil na svoji dobu fantastický výkon 40,26 m.

To se však začali do Sokola připojovat i další sportovní odvětví.

Vznik nejstarších sportovních oddílů. 

Jak je výše uvedeno atletický oddíl zahájil svoji činnost v roce 1897. První vynikající výkony diskařů již známe. Až o poznání později naši atletiku postupně proslavila řada známých sportovců.

V roce 1903 byl založen oddíl vzpírání (původně ČAK Vinohrady), který naší jednotě, našemu státu i celému světovému vzpírání dal mnoho vynikajících sportovců.

Jak přišli fotbalisté ke klokanovi ve znaku a názvu Bohemians. 

O dva roky později, v roce 1905 byl do Českého fotbalového svazu přijat tehdejší vršovický sportovní kroužek Kotva. Od tohoto data se zaznamenává založení fotbalového klubu AFK Vršovice – později Bohemians. 
Proč máte klokana ve znaku? To je častá otázka na členy Bohemky.

Dannerův stadion „Ďolíček“ (1932)
Od té doby je tento symbol spojován s našimi fotbalisty a následně i dalšími oddíly a proto jsme v myslích i ústech všech příznivců sportu nazýváni „klokany“.

Sokolové staví v Riegrových sadech a vznikají další oddíly. 

Je třeba připomenout, že nadšení sokolové se v roce 1924 stali majiteli pozemku v Riegrových sadech, kde vznikla v roce 1933 první tělocvična. Následně došlo ke směně pozemků v téže lokalitě a v roce 1937 byl položen základní kámen k novému stánku – areálu a tělocvičně Sokola Královské Vinohrady. Stavba byla dokončena v roce 1941, ale místo slavnostního zahájení byla zabrána nacistickými oddíly SS.

Do období začátku první světové války se datuje vznik dalších odvětví – házená, zápas a lední hokej. Zápasníci byli součástí tehdejší „těžké atletiky“, kde se provozovalo i vzpírání. Zajímavé je jistě i to, že ve Vršovicích se hrál „ hockey na ledě a na zemi“. Začínalo se s jakýmsi bandy-hokejem na ledě, až mnohem později se přešlo na současnou podobu ledního hokeje.

Nejvýraznější úspěch před obdobím druhé světové války zaznamenal gymnasta Alois Hudec. Po titulu mistra světa v roce 1931 v Paříži získal dokonce v roce 1936 zlatou olympijskou medaili ve cvičení na kruzích na OH v Berlíně. A na téže olympiádě další závodnice z Vinohradského sokola – A. Hřebřinová, V.Foltová a M.Široká získali stříbrné medaile jako členky gymnastického družstva.

V období po první světové válce vznikají další oddíly, které dnes v Bohemians provozují svoji činnost.

Byli to zejména veslaři– ti v roce 1923 založili původní VK Libeň s loděnicí na Libeňském ostrově, kde sídlili až do roku 1968. Poté se usídlili v Podolí, kde byla postavena nová loděnice, která byla dokončena v roce 1986.

Původní loděnice na Libeňském ostrově (1923 – 1968)

Šermířský oddíl byl založen v Sokole Královské Vinohrady v roce 1927. Po putování různými kluby za války, z důvodu pozastavení činnosti Sokola, se do Riegrových sadů vrátili. Jsou součástí jednoty dodnes.

V roce 1928 byl založen tenisový oddíl v areálu ve Strašnicích na Hagiboru. I mezi odchovanci našeho tenisu najdeme jména předních a ve své době špičkových hráčů.

Činnost jednoty po druhé světové válce. 

Ihned po osvobození, po nutných úpravách je 23. června 1946 slavnostně otevřena tělocvična na Vinohradech, včetně nového bazénu – v té době největší sportovní objekt v Evropě.

V prvních poválečných letech vzniká řada nových oddílů : v roce 1946 oddíl plavání a oddíl basketbalu oba se sídlem ve vinohradské sokolovně. Tamtéž také vzniká v roce 1948 samostatný oddíl sportovní gymnastiky a v roce 1949 je založen odbor turistiky. 

Mimoto byly v letech 1949 – 1960 součástí jednoty i oddíly, které v současné době v Bohemians činnost neprovozují – cyklistika , judo, box, boby a saně, kuželky, stolní tenis, vodní pólo, jachting, krasobruslení, lukostřelba, ragby, vodní lyžování a jezdecký oddíl vlastnící devět koní. Do roku 1966 působila v jednotě i nesportovní zájmová činnost – loutkářství.

V letech 1948 – 1949 došlo k tehdejšímu aktu „sjednocení tělovýchovy“ a sjednocené jednoty přešly pod své patronátní závody. Naše jednota tak byla podle svého patrona přejmenována na ČKD Stalingrad, následně DSO Spartak Stalingrad a až později Bohemians ČKD Praha. Součástí se stal i fotbalový klub. Sokol byl přejmenován na odbor ZRTV (základní a rekreační tělesná výchova). Nastala doba pravidelných účastí na Spartakiádách či v prvomájových průvodech. Přesto se na Vinohradech ani v ostatních lokalitách jednoty sportovní život nezastavil, rostla členská základna, zejména v řadách mládeže.

Nové oddíly, Klokánek a návrat k názvu Bohemians . 

Podle prostorových možností vznikají v TJ nové oddíly – v roce 1951 lyžování se sídlem na chatě Klášterce v Krkonoších, v témže roceoddíl pozemního hokeje. Následovaly oddíly kanoistiky v roce 1954, moderní gymnastiky a vodního slalomu v roce 1962.

Vedení jednoty se intenzivně zaměřuje na investiční výstavbu. Po přestavbě a modernizaci vinohradské sokolovny, dochází k nové výstavbě letního tábora v Ledči nad Sázavou, stavbě loděnice v Praze 4-Podolí a výstavbě haly pro gymnastické oddíly ve Slovenské ulici. Následně je také zahájena výstavba areálu a sportovní haly na Hagiboru.

„Stalingradská“ loděnice v Podolí
(před objektem bývalí členové bratři Saudkové)

Areál Vinice 1988

Výrazným a později v celé republice známým se stal odbor Klokánek, založený v roce 1972. Moderní systém všestranného zaměření mládeže na seznámení se širokou škálou sportovních odvětví, spojený s plaváním a výukou jazyků, zaujal značné množství rodičů i dětí. V osmdesátých letech čítala členská základna tohoto odboru téměř 1000 členů. Bohužel, po navrácení vinohradské sokolovny zpět Sokolu Královské Vinohrady v roce 1991 musela být činnost tohoto odboru z prostorových důvodů ukončena.

Na konferenci jednoty v roce 1990 je zpět přijat tradiční název TJ Bohemians Praha.

Devadesátá léta – sokolská restituce a rozchod s fotbalem. 

V roce 1990 vyšel zákon o sokolských restitucích. Bývalí členové Sokola Královské Vinohrady nárokovali u naší TJ Bohemians Praha navrácení areálu v Riegrových sadech. TJ Bohemians, na rozdíl od řady jiných jednot, akceptovala tento požadavek a po nezbytných administrativních úkonech, se sídlo jednoty stěhuje do areálu na Hagiboru. Řada našich oddílů tak přichází o domácí prostředí. Na Vinohradech zůstávají v pronájmu pouze házená a plavání.

Změny ve společnosti po roce 1989 se mimo jiné nepříznivě odrážejí i ve financování tělovýchovy a sportu. Na druhé straně rostou ekonomické nároky některých sportovních odvětví – zejména fotbalu. Tělovýchovná jednota již není schopna plně pokrývat finanční potřeby fotbalového oddílu a tak v roce 1993 dochází k jeho osamostatnění a transformaci do společnosti s ručením omezeným.

V letech 1989 až 1992 vznikají v jednotě nové oddíly: volejbal (ten v jednotě působil již v letech 1958 – 1967) , oddíl softbalu, sportovní akrobacie a futsal.

Následně v roce 1998 vzniká oddíl florbalu, který se však po několika letech osamostatnil a odešel ze svazku jednoty. Oddíl bridž vznikl potom v až roce 2007.

Jednota prokázala i své organizační schopnosti

Tělovýchovná jednota se také reprezentovala svojí organizační schopností. V roce 1993 převzala od svazu veslování kompletní pořadatelství a uspořádala Mistrovství světa ve veslování v Račicích na umělém kanálu. I přes mimořádnou účast (3.200 akreditovaných účastníků) se podařilo zorganizovat velice úspěšnou akci, a to bez jakýchkoliv státních či regionálních dotací!

Stejně tak ještě jednota uspořádala další velké mezinárodní akce – v roce 1996 MS v kuželkách v Praze (800 účastníků), v roce 1997 ME masters v plavání v Praze Podolí (3.600 účastníků) a ještě i ve spolupořadatelství v roce 1999 ME v krasobruslení v Praze (2000 účastníků). Je třeba podotknout, že žádná z akcí nebyla ztrátová, vždy došlo k ziskovému výsledku.

Noví investoři a příprava výstavby na Hagiboru

Po roce 2000 se tělovýchovná jednota každoročně potýkala s nedostatkem finančních prostředků. Dotace a granty ze státních či regionálních institucí byly nízké, což se zejména odrazilo v omezení údržby a modernizace našich zařízení. Podařilo se získat prostředky na výstavbu nového šermířského sálu, jako přístavku k hale na Hagiboru. Ale pro větší rozvoj jednoty to nestačilo.

Jediným východiskem bylo spojení s investorskými společnostmi, jímž jsme však museli poskytnout budoucí smlouvy na prodej části pozemků na Hagiboru. Stalo se tak postupně se společnostmi IPB Real a.s., která svá práva následně postoupila společnosti Multiaréna Hagibor, poté Areálu Hagibor až po dosavadní akciovou společnost Vinohradská Development.

Jedině díky podpoře těchto společností se dařilo jednotě přežívat ve stejném rozsahu. Po ukončení zákonného moratoria došlo i k prodeji části pozemků poslední jmenované společnosti. Jednota také průběžně rapidně snižovala své náklady i počty pracovníků.

Se společností Vinohradská Development a.s. byla konečně zahájena dlouho očekávaná příprava a následná realizace výstavby nových sportovišť na Hagiboru. V první etapě bylo postaveno pět nových tenisových kurtů a přilehlé parkoviště, komunikace a chodníky. Rozběhla se zdlouhavá příprava II. etapy – další sportoviště a provozní objekt.

Restituční problémy

V roce 1992 skončil zákonný termín na nárokování restitučních požadavků. Jen na Hagiboru musela jednota řešit 14 restitučních sporů a mimo jeden (vydali jsme dva pozemky u Vinohradské třídy) všechny skončily ve prospěch TJ.

A hle – po dvaceti letech se na Pozemkovém fondu přihlásili restituenti Bečvářovi s požadavkem navrácení mnoha pozemků na území Prahy, z toho téměř čtyřicet tisíc metrů čtverečních na Hagiboru! Pozemkový úřad restituentům pozemky vydal. A tak aby nedošlo k dalším průtahům a zdržování připravované výstavby, došlo po dohodě s investorskou společností k mimosoudnímu vyrovnání s restituenty.

V roce 2015 se ale začala problematickými restituenty zabývat kriminální policie. Byli jsme však hned zpočátku upozorněni, že průběh vyšetřování bude složitý a hlavně dlouhodobý.

Život jednoty běží dál, stáváme se spolkem

V průběhu těchto zmiňovaných let ale oddíly naší jednoty žily dál svým sportovním životem s mnohými úspěchy. Téměř každoročně se v řadách sportovců našich oddílů rekrutovali úspěšní reprezentanti ČR – mistři světa, Evropy a desítky mistrů České republiky. I na Olympijských hrách jsme měli svá želízka v ohni. Na příklad na OH v Riu 2016 dvě závodnice – plavkyně Martina Moravčíková a veslařka Kristýna Fleissnerová.

I členská základna jednoty se držela stále okolo čtyř tisíců členů. V roce 2015 se oddíl pozemního hokeje rozhodl osamostatnit a odešel ze svazku tělovýchovné jednoty. Úbytek jeho členů se však během necelých dvou let opět podařilo doplnit, zejména náborem mládeže ve velkých oddílech (plavání, sportovní gymnastika a dalších).

V roce 2016 došlo ke změně občanského zákoníku a místo dosavadního občanského sdružení byla naše Tělovýchovná jednota Bohemians Praha zapsána do spolkového rejstříku Městského soudu v Praze jako SPOLEK. V tomto smyslu byly také upraveny a valnou hromadou schváleny nové stanovy TJ.

Koncem roku 2018 dokončila dodavatelská firma Sport Technik Bohemia výstavbu II. etapy sportovišť na Hagiboru. Novému modernímu areálu tenisových kurtů a víceúčelových hřišť už pouze chybí důstojné zázemí šaten, sociálních zařízení a občerstvení. Existuje pěkný projekt takovéto patrové budovy, na kterou se podařilo začátkem roku 2019 získat i stavební povolení. Jediné co chybí, jsou finanční prostředky na realizaci nového objektu. Výbor jednoty proto jedná s několika společnostmi o dalším zajištění spolupráce.

V průběhu roku 2019 se stále prohlubovaly ekonomické problémy jednoty. Zatímco náklady, zejména energie, provoz a údržba jednotlivých zařízení, postupně stoupaly, tak se naopak začaly snižovat výnosy. Zapříčinily to hlavně podstatně nižší dotace od regionálních orgánů. Nezbývalo než hledat jiné cesty, jak zabezpečit činnost tělovýchovné jednoty. Výbor TJ rozhodl hledat strategického partnera pro další spolupráci při výstavbě a provozu zařízení na Hagiboru. Po zdlouhavých projednávání s různými společnostmi, vybral nakonec výbor TJ rozšířený o předsedy oddílů společnost GFG Sport. Následná spolupráce se odvíjí na základě celé řady smluvních ujednání a vzájemných dohod o dalším zabezpečení TJ.

Velmi nepříznivě,  stejně jako v celém státě, se odrazil na činnosti TJ v počátku roku 2020 nouzový stav, zapříčiněný koronavirovou epidemií. Všechna vnitřní i venkovní sportoviště byla po celou dobu opatření uzavřena a tak zcela přerušena i kompletní sportovní činnost všech oddílů. Všechna tato opatření se samozřejmě odrazila i ve velkém ekonomickém propadu jednoty. Všichni už napjatě očekávají, že se situace postupně začne vracet do normálu.

Od července 2020 dochází k určitému uvolnění z přísných hygienických podmínek. Sportovci opět mohou s opatrností do hal a na hřiště a sportovní činnost se tak postupně začíná vracet k normálu. Z důvodu uvedeného omezení se ani nemohla konat každoroční valná hromada TJ, plánovaná na dubnový termín. Musela být přeložena na začátek října 2020.

Závěr.

Tolik stručně z historie tělovýchovné jednoty Bohemians Praha. Čerpali jsme z dostupných materiálů, ale nevylučujeme drobné chyby v letopočtech či některém názvosloví. Přivítáme proto případné připomínky k potřebným opravám.

Děkujeme.

V Praze srpen 2020

Za kolektiv zpracovatelů: Richard Šach, generální sekretář TJ