Hygienická opatření od 23. listopadu 2020

Nová úprava opatření s účinností

ode dne 23. listopadu do 12. prosince 2020:

ZAKAZUJE

(toto opatření trvá z předešlých usnesení vlády)

provoz a používání sportovišť

ve vnitřních prostorech staveb

(např. tělocvičny, hřiště, tréninková zařízení)

a vnitřních prostor venkovních sportovišť.

Pro naši TJ to znamená, že trvá uzavření

všech objektů, hal, tělocvičen a loděnice.

Podle usnesení vlády ČR č. 1200 lze umožnit sportovcům

sportování na venkovních sportovištích

v maximálním počtu 6 osob,

při zachování odstupu nejméně 2 metry, pokud je to možné.

Tisk