Uvodní stránkaOddíly TJZařízení TJZákladní informacePošlete nám Váš dotaz či zprávu  
 
Nepojmenovaný dokument
 
Nepojmenovaný dokument
 
Untitled Document
 
 
 
Nepojmenovaný dokument Nepojmenovanýdokument
   
   
   
     
     
 
Šermířský oddíl TJ Bohemians Praha
 
Počátek šermířského oddílu sahá k založení Sokola Královské Vinohrady
Sokol Královské Vinohrady                                              Založen 27.2.1887
oddíl šermu  
1927       (fungoval v Sokole Královské Vinohrady - "vinohradská sokolovna")        
 
 
Šermířský oddíl TJ Bohemians Praha je následníkem oddílu šermu Sokol Královské Vinohrady (zal. r. 1927).
Byl aktivní (kromě let 1940 až 1945) a pod různými názvy Sokola Vinohrady (ČKD Stalingrad, DSO Spartak Praha Stalingrad TJ Bohemians ČKD Praha, ZRTV…) až do r. 1985. Část členů oddílu se poté  transformovala do nového šermířského klubu „Hostýnská“, který provozoval sportovní činnost do r. 1995 a to poměrně úspěšně).
Činnost Šermířského oddílu TJ Bohemians byla od r.1985 omezena na formální členství (nevyvíjel sportovní činnost) až do současnosti.
 
Vznik názvu "Bohemians"
1905               Fotbalový klub AFK Vršovice byl přijat do Českého fotbalového svazu
1927               Fotbalový klub AFK Vršovice odjel do Austrálie. Českým fotbalovým svazem jim byl propůjčen název Bohemians (=Češi) - kvůli snazší výslovnosti v angličtině. Po úspěšném turné jim byl tento název ponechán. Od pořadatelů v Brisbane si přivezli dar - 2 klokany. Od té doby se stal klokan klubovým symbolem fotbalistů a následně symbolem dalších vznikajících oddílů.  
 
Od této doby je používán název Bohemians Praha a ve znaku figuruje klokan.
 
Do roku 1990
Vedení jednoty se intenzivně zaměřuje na investiční výstavbu. Po přestavbě a modernizaci vinohradské sokolovny, dochází k nové výstavbě letního tábora v Ledči nad Sázavou, stavbě loděnice v Praze 4-Podolí a výstavbě haly pro gymnastické oddíly ve Slovenské ulici. Následně je také zahájena výstavba areálu a sportovní haly na Hagiboru.
Vznikají další oddíly, například Klokánek (1972.) Moderní systém všestranného zaměření mládeže na seznámení se širokou škálou sportovních odvětví, spojený s plaváním a výukou jazyků (členská základna tohoto odboru čítala téměř 1000 členů). Po navrácení vinohradské sokolovny zpět Sokolu Královské Vinohrady v roce 1991 musela být činnost tohoto odboru z prostorových důvodů ukončena.
 
Rok 1990 !!!
V roce 1990 vyšel zákon o sokolských restitucích.  Některé oddíly musely vrátit majetek sokolům. Po navrácení areálu v Riegrových sadech sokolům (Vinohradská sokolovna), řada oddílů přichází o domácí prostředí. Některé oddíly a vedení se stěhují do areálu na Hagiboru. V této době šermířský oddíl není zcela funkční, takže otázka nových prostor není řešena.
 
!!Na konferenci jednoty v roce 1990 je zpět přijat tradiční název TJ Bohemians Praha!!
 
 
SOUČASNOST
Díky úsilí předsedy oddílu ing. Dominika Chrena byly pro oddíl získány nové prostory ve Sportovním areálu a hale Slovenská (Slovenská ul. 2/2205,101 00 Praha 10). Do konce roku budou provedeny základní úpravy pro plynulý chod oddílu.  
 
Šermířský oddíl TJ Bohemians Praha  pokračuje ve své činnosti.  V současnosti má evidovaných 20 členů, někteří členové jsou angažováni v řídících orgánech TJ.  
 
Trénink probíhá v těchto časech:
Pondělí                    19.00-21.00                            (18.30-21.30)
Čtvrtek                    19.00-21.00                            (18.30-21.30)        
 
!! POZOR !!
V roce 2007 bude Šermířský oddíl TJ Bohemians Praha slavit své 80. narozeniny.
 
 
 
     
 
 
Untitled Document
 
Untitled Document
 
 
 
Nepojmenovaný dokument
 
 
Untitled Document
24. listopadu 2017, 13:39:12
Nepojmenovanýdokument
  TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA BOHEMIANS PRAHA  
  děkuje HLAVNÍMU MĚSTU PRAHA a MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10  
   
  ZA POSKYTOVANÉ GRANTY A PŘÍSPĚVKY  
  na jednotlivé programy pro podporu činnosti mládeže a na provoz tělovýchovných zařízení.  
 
Untitled Document
David Děták © 2007
Untitled Document
bohemianstj@bohemianstj.cz