Uvodní stránkaOddíly TJZařízení TJZákladní informacePošlete nám Váš dotaz či zprávu  
 
Nepojmenovaný dokument
 
Nepojmenovaný dokument
 
Untitled Document
 
 
 
Nepojmenovaný dokument Nepojmenovanýdokument
   
   
   
     
   
 
2014   Ročenka oddílu
 

Pro klub zápasu byl rok 2014 v mnoha ohledech přelomový. Po 8 letech jsme se rozloučili se Střední zdravotnickou školou v Ruské ulici na Praze 10, neboť došlo k devastaci tělocvičny vodou a tělocvična nebyla způsobilá. Po krátkém azylu u spřáteleného Vyšehradu jsme nakonec zakotvili na ZŠ ve Švehlově ulici, kde díky spolupráci s SCM Olymp Praha máme lepší podmínky.

            Dalším zlomem bylo ukončení činnosti Sportovního střediska mládeže. V červnu 2014 VV svazu rozhodl o pozastavení jeho činnosti vzhledem k probíhajícím změnám v koncepci vrcholového sportu. Do nově vypsaného řízení o obsazení tohoto volného místa v systému jsme se již nepřihlašovali, neboť podmínky nové směrnice pro Sportovní střediska jsou určeny evidentně jen několika vybraným oddílům.

            V reprezentačních družstvech kadetů a juniorů, které vede náš trenér a předseda klubu Mgr. Jindřich Vejsada, byli zařazeni naši sportovci Jan Babinec, Tomáš Kott a Filip Vejsada. Filip Vejsada se pak zúčastnil ME kadetů v Bulharském Samokovu kde se však výrazně neprosadil.

V r. 2014 náš klub uspořádal celkem 6 soutěží, z toho 3 celostátní a 3 krajské či oddílové. Byly tyto akce:             Pohár předsedy PSZ přípravek (únor),

Memoriál Vejsady a Garbaczewského ml. a st. žáci (květen),

III. kolo I. ligy seniorů ve volném stylu (květen),

Přebor I. stupně ZŠ Nad Přehradou (květen),

Memoriál Urbana a Veselého kad. + jun. vol. st. (listopad),

Pohár ředitelky ZŠ Nad Přehradou (listopad).

Dále se pak uskutečnilo letní soustředění spojené s reprezentací kadetů a juniorů na chatě Juráška v Orlických horách. Na konci roku pak proběhlo přátelské posezení s vyhlášením nejlepších sportovců klubu.

Zatím se nám nedaří výbor doplnit o nové funkcionáře, neboť z dospělých členů klubu nemá o tuto práci nikdo zájem. Z odborného hlediska má klub trenéry s těmito licencemi: „A“- Vejsada Jindřich, „B“- Rostisl. Sicha, Ondřej Vejsada, Jan Vejsada, „C“- Tomáš Kott. Dalším problémem klubu je, že nám chybí aktivní rozhodčí.

            Ekonomicky se nám podařilo zabezpečit klub jednak díky příspěvkům členů, sponzorů – zejména firem  Itelligence, Pragotour, Vinný šenk Drahokam a Filmka, dále pak z grantů Magistrátu hl. m. Prahy a MČ Praha 10.

 
2011   Ročenka oddílu
 

Oddíl vzpírání prošel v r. 2011 velmi složitým obdobím. Ve všech oblastech jeho činnosti došlo k různým změnám a vývojovým trendům.

Družstvo mužů ukončilo svou spolupráci s KA Smíchov a zrušilo společenství pro I. ligu, které trvalo cca 5 let. Důvodem byla jejich stále častější neúčast na ligových utkáních a problémy s jejich organizačním a finančním zajištěním. Přesto však ligové družstvo obsadilo 4. místo.

Rokem 2012 zahajujeme budování nového družstva, s cílem do roku 2015 se umístit na medailových příčkách. Družstvo jsme výrazně omladili a s postupným ziskem zkušeností a za pomoci několika starších borců věříme, že dosáhneme vytčeného cíle.

Výrazný pokrok udělalo družstvo kadetů a juniorů. Zde zejména Jan Babinec a Tomáš Kott dosáhli výborných umístění, na jejichž základě byli zařazení do reprezentačního družstva kadetů na r. 2012 s reálnou šancí na účast na ME kadetů v zápase ve volném stylu kadetů.

Družstvo žáků je zatím složeno z velmi mladých talentů, u kterých nás těší zejména jejich zájem o náš sport a u nichž výsledky na soutěžích nejsou až tak důležité. Většina z nich je soustředěna ve Sportovním středisku, zřízeném u našeho klubu. Tady se musíme zmínit i o Základní škole Nad Přehradou v Praze 10-Horních Měcholupech, kde působí 2 tyto skupiny žáků a kde máme velkou podporu u vedení školy, zejména u p. ředitelky Běhunkové.

 

Z organizačního a ekonomického hlediska nás jako každoročně trápí dvě věci:

A)     nedostatečné finanční zabezpečení – přes velkou snahu o získání sponzorů, velkou pomoc Magistrátu hl. m. Prahy i Městské části Prahy 10 je financování klubu ve věčné krizi. Víme, že to je obecný jev zejména u menších sportů a můžeme si jenom přát, aby se to v blízké budoucnosti změnilo.

B)     Nevyhovující tréninkové prostory – je až s podivem, že za podmínek jaké máme, se nám daří vygenerovat poměrně slušné výsledky. Zde si jenom přejeme, aby konečně MŠMT dotáhlo své sliby do konce a v rámci přestavby haly na Hagiboru vyrostla konečně specializovaná tělocvična.

 
 
Výsledky 2011:
 

I. liga seniorů v zápase ve volném stylu – 4. místo

                                   M-ČR - II. místo J. Babinec, III. místo Kott, Palička

                                   MT Bratislava – I. místo J.Babinec, II. místo S. Babinec

                                   VC Plzně – I. místo Tomáš Kott

 

Nejúspěšnější závodníci klubu:    Jan Babinec a Tomáš Kott

 
2010   Ročenka oddílu
 

Nadále pokračuje spolupráce se Základní školou Nad Přehradou v Praze 15-Horních Měcholupech. Sportovní třída zápasu byla doplněna o nové 4 sportovce. Dále byla činnost rozšířena o kroužek nejmladších adeptů – 3 tř., kam chodí 10 chlapců. Druhá skupina mládeže přímo v klubu má cca 15 sportovců. Tyto skupiny dohromady tvoří Sportovní středisko, registrované cestou Svazu zápasu ČR u MŠMT. Jako trenéři zde pracují Mgr. Jindřich Vejsada (dipl.tr.) a Ondřej Vejsada (trenér II.tř.)V rámci toho proběhlo několik akcí, zaměřených na výběr talentů.  

Nejlepší z našich mladých nadějí se v roce 2010 zúčastnili se střídavými úspěchy zápasnických soutěží. Nejúspěšnějším, stejně jako v r. 2009 je Jan Babinec, který obsadil na  M-ČR žáků ve vol. stylu III.. místo a ve stejné soutěži kadetů také III. místo. V současnosti je v širší reprezentaci kadetů.

 

Činnost družstva mužů, které je účastníkem 1. ligy ve volném stylu, je komplikovaná zejména vzhledem k nevyhovujícím tréninkovým prostorám. Také jako každý „malý“ klub, který nemá téměř žádné finanční prostředky, máme těžkou pozici mezi kluby většími a bohatšími. Letošní byl však naším nejúspěšnějším za posledních 10 let. Ve spolupráci s oddílem zápasu KA Smíchov se podařilo obsadit III. místo v I. lize seniorů v zápase ve volném stylu a získat tak bronzovou medaili.

    

Nejlepší výsledek jsme však zaznamenali na turnajích jednotlivců. Na mistrovství ČR

ve volném stylu seniorů získal Jan Vejsada opět I. místo a již podruhé titul „Mistr České republiky“. Ani to však nepomohlo k zařazení do širší nominace reprezentačního družstva. Dále naši sportovci získali 10x I., 11xII. a 16x III. místo na turnajích u nás i v zahraničí.

    

Tréninky klubu i nadále probíhají v tělocvičně Střední zdravotnické školy, v Ruské ul., Praha 10. Věříme však v nemožné, v brzké vybudování vlastního, stálého tréninkového sálu.

    

Nejlepší sportovci Klubu zápasu Bohemians Praha

Dospělí:

Jan Vejsada, I. místo na M-ČR seniorů ve volném stylu, trenér Jindřich Vejsada

 
Mládež

Jan Babinec, III. místo na m-ČR žáků, 3 x I., 2 x II. a 2 x III. místo na různých turnajích

trenér Ondřej Vejsada

 
Družstvo

Družstvo seniorů – III. místo 1. liga vol. styl – trenér Jindřich Vejsada

 
 
2009   Ročenka oddílu
 
Stávající výbor oddílu v uvedené sestavě bude pracovat do února 2010, kdy mu končí volební období.                                                         
 
            Činnost pokračovala v roce 2009 dvěma směry:
 
            1) Ve spolupráci se Základní školou Nad Přehradou v Praze 15-Horních Měcholupech nadále pracuje sportovní třída zápasu. Ta byla na začátku školního roku doplněna a v současnosti je v ní zařazeno 9 mladých sportovců. Souběžně s tím pak pracuje druhá skupina mládeže přímo v oddíle - cca 15 sportovců. Tyto skupiny dohromady tvoří Sportovní středisko, registrované cestou Svazu zápasu ČR u MŠMT. Jako trenéři zde pracují Mgr. Jindřich Vejsada (dipl. tr.) a Ondřej Vejsada (trenér II.t ř.). V rámci toho proběhlo několik akcí, zaměřených na výběr talentů. Oddíl uspořádal několik ukázkových vystoupení. Nejlepší z mladých nadějí se v roce 2009 zúčastnili se střídavými úspěchy prvních soutěží. Nejúspěšnějším z nich je Jan Babinec, který obsadil na M-ČR 5. místo.
 
            2) V oddíle také rozvíjí svou činnost družstvo mužů, které je účastníkem 1. ligy ve volném stylu. Jako každý „malý“ klub, který nemá téměř žádné finanční prostředky, mají zápasníci těžkou pozici mezi kluby většími a bohatšími. Přesto se, ve spolupráci s oddílem zápasu KA Smíchov, podařilo obsadit hezké 4. místo, když bronzová medaile utekla o pouhé 2 body.
    
            Nejlepší výsledky byly docíleny na turnajích jednotlivců. Na mistrovství ČR seniorů ve volném stylu seniorů získal Jan Vejsada II. místo a na mezinárodním turnaji v Plzni obsadil 2. místo. Přes tyto úspěchy bohužel nebyl opět nominován na MS akademiků. Dále sportovci oddílu získali 9x I., 16xII. a 6x III. místo na turnajích u nás i v zahraničí.
    
            Tréninky i nadále probíhají v tělocvičně Střední zdravotnické školy, v Ruské ul., Praha 10. Vedení oddílu věří však, že se v brzké době podaří tělovýchovné jednotě vybudovat tréninkový sál ve vlastním zařízení.
    
            Smutnou událostí v životě oddílu byl odchod dlouholetého trenéra Vaška Garbaczewského, čestného člena TJ, do zápasnického nebe. Čest jeho památce.
 
 
 
Nejlepší sportovci:
 
Dospělí:
Jan Vejsada, II. místo na M-ČR seniorů ve volném stylu, trenér Jindřich Vejsada
 
Mládež
Jan Babinec, 5. místo na m-ČR žáků, 3 x I., 2 x II. a 2 x III. místo na různých turnajích
                                                                                              trenér. Ondřej Vejsada
Družstvo
Družstvo seniorů – 4. místo 1. liga vol. styl – trenér Jindřich Vejsada
 
2008   Ročenka oddílu
 
Činnost klubu byla v roce 2008 zaměřena dvěma směry:
 
Ve spolupráci se Základní školou Nad Přehradou v Praze 15-Horních Měcholupech byla zřízena sportovní třída zápasu. V rámci činnosti této třídy proběhlo několik akcí, zaměřených na výběr talentů.
 
Oddíl uspořádal několik ukázkových vystoupení a v červnu 2008 proběhly talentové zkoušky. Z nich vyšlo prvních 8 žáků zařazených do této sportovní třídy. Souběžně s tím probíhal i nábor mládeže přímo do oddílu.
Díky těmto akcím se oddílu podařilo k 31. 12. 2008 zaregistrovat cca 15 žáků, kteří se v r. 2009 začnou zúčastňovat soutěží.
 
            Výkladní skříní klubu je družstvo mužů, které je účastníkem 1. ligy ve volném stylu. Jako každý „malý“ oddíl, který nemá téměř žádné finanční prostředky, mají naši zápasníci těžkou pozici mezi většími a bohatšími kluby. Přesto se ve spolupráci s oddílem zápasu KA Smíchov podařilo obsadit hezké 5. místo. I když proti roku 2007, došlo o jednu příčku k pohoršení, v současných podmínkách oddílu lze toto umístění považovat za úspěch.
 
            Nejlepší výsledky docílil oddíl na turnajích jednotlivců. Na mistrovství ČR seniorů ve volném stylu získal Jan Vejsada titul Mistr ČR a na mezinárodním turnaji kategorie FILA v Shefieldu (VB) obsadil 5. místo. Škoda jen, že přes tyto úspěchy nebyl nominován na MS akademiků.
            Borci oddílu dále získali 8x I., 14xII. a 8x III. místo na turnajích u nás i v zahraničí – klub se mj. zúčastnil turnaje ve švýcarském Brunenu.
           
            Tréninky i nadále probíhají v tělocvičně Střední zdravotnické školy, v Ruské ul., Praha 10. Oddíl hledí s optimismem k budoucnosti - že se jednotě podaří v brzké době vybudovat vlastní a stálý tréninkový sál.
 
 
   
 
 
Untitled Document
 
Untitled Document
 
 
 
Nepojmenovaný dokument
 
 
Untitled Document
24. listopadu 2017, 13:55:36
Nepojmenovanýdokument
  TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA BOHEMIANS PRAHA  
  děkuje HLAVNÍMU MĚSTU PRAHA a MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10  
   
  ZA POSKYTOVANÉ GRANTY A PŘÍSPĚVKY  
  na jednotlivé programy pro podporu činnosti mládeže a na provoz tělovýchovných zařízení.  
 
Untitled Document
David Děták © 2007
Untitled Document
bohemianstj@bohemianstj.cz