Uvodní stránkaOddíly TJZařízení TJZákladní informacePošlete nám Váš dotaz či zprávu  
 
Nepojmenovaný dokument
 
Nepojmenovaný dokument
 
Untitled Document
 
 
 
Nepojmenovaný dokument Nepojmenovanýdokument
   
   
   
     
   
 
2014   Ročenka oddílu
 

Činnost lyžařského oddílu se v roce 2014 zaměřila tradičně zejména na přípravu a výchovu mládeže. Pro tréninky využíval oddíl nejen víkendy, ale i všechna soustředění. Nově se vytváří větší základna skialpinistů, kteří se pod odborným vedením seznamují se základy tohoto rychle se rozvíjejícího se sportu.  

            Pro tréninkovou činnost využívají družstva zázemí horské chaty Klášterka, jejíž prostředí členové oddílu neustále, zejména svépomocí, udržují a zvelebují. V loňském roce proběhla velká a rozsáhlá stavební rekonstrukce některých vnitřních částí chaty, vše dobrovolnou brigádnickou činností členů lyžařského oddílu.

           Oddíl disponuje silným funkcionářským zázemím a jeho členové pořadatelsky zajišťují významné lyžařské podniky pořádané v ČR (mistrovství ČR, případně i světový pohár, pokud se koná v ČR).

Sportovní výsledky mladých lyžařů jsou velice vyrovnané, proto v roce 2014 oddíl ani nevyhlašoval své nejlepší jedince.
 
2011   Ročenka oddílu
 
Oddíl nepředal podklady o činnosti v roce 2011
 
2010   Ročenka oddílu
 
Rok 2010 byl ve znamení některých zásadních činností a změn. Celý objekt ve
Smržovce/Jiřetíně pod Bukovou byl svépomocí členů OLT brigádnicky zvenku stavebně
opraven ve formě zednických oprav fasád a nátěrů budovy. Zároveň byla dodavatelsky
opravena vnější okna včetně parapetů a tím bylo docíleno potřebného zabezpečení větších
tepelných úspor. Ve snaze zapojit do správcovské činnosti mladší členy OLT, byli schváleni
do funkcí dobrovolných správců Karel Švejda mladší, roč. 1974 namísto svého otce a
Roman Šváb, roč. 1973 namísto Milana Vávry, který ukončil členství v OLT.
Nevyhnuli jsme se však škodám při násilném vniknutí do objektu v dubnu 2010 a
zcizení mj. rezervního čerpadla. Trestný čin byl vyšetřován policií. Již při první jarní brigádě
v květnu 2010 byl proveden úklid objektu a oprava škod.
Sportovně-turistické akce ve 14 termínech, počínaje v r.2009 datem 4.12.2009 a
konče v r.2010 datem 28.3.2010, byly vesměs uskutečněny vč.akcí TOM. Výjimkou byl
jedině nedostatek sněhu, avšak jinou (náhradní) sportovně-turistickou akcí byly i tato akce
nahrazeny. V plánovaných termínech měl objekt k dispozici TOM 8.1.- 10.1.2010 a 12.2.-
14.2.2010. Mimo tyto termíny byl TOM společně s OLT ještě při pololetních a jarních
prázdninách. Lyžařsko výcvikové oddílové akce byly čtyři v rozmezí 15.1.2010 – 28.3.2010.
Přednostní akcí zůstává Přebor OLT, který se uskutečnil ve dnech 19.2 – 21.2.2010
s účasti hlídky mládeže TOM. Výsledky:
1. HÁTLE., ŠÁLKOVÁ Z. 2. LALÁKOVÁ, ŠVÁBOVÁ, 3. HLADÍKOVÁ, ŠVEJDOVÁ, ŠÁLEK
Přebory připravil a organizoval ing. Aleš Vrhel.
Před Přebory byl v lednovém termínu 22. 1. – 24. 1. 2010 uskutečněn Lyžařský
přechod Jizerských hor, tentokráte na polskou stranu, kterého se zúčastnili tradiční
členové OLT. Přechod je výrazným momentem k prokázání lyžařsko-turistické vyspělosti.
Příprava, organizace a vlastní vedení byla opět zajištěna ing. Alešem Vrhelem. Po akci
zpracoval fotografickou dokumentaci s popisky. V jeho samostatné sportovně-turistické
činnosti nutno vyzdvihnout skialpinismus v Beskydech, hory jižní Francie a celoroční účast
na akcích organizovaných pražským Klubem českých turistů, na kterých reprezentuje TJ
Bohemians.
Doplněním turisticko-lyžařských akcí bylo alpské lyžování v oblasti Cortiny ve dnech
17.3. – 23.3.2010 ve spolupráci se Sportovní cestovní kanceláří Trip z Jablonce n/Nisou.
V mezičase po sportovně-turistických zimních akcích, se členové OLT zúčastňují v
menších i větších skupinách pěší turistiky, cykloturistiky, akcí s KČT a to nejen v ČR, ale
také v cizině.
Celoroční činností členů OLT jsou brigády na údržbě a zvelebování objektu ve
Smržovce/Jiřetíně pod Bukovou., kterých se zúčastňují rovněž rodiče z TOM a jsou velmi
aktivní. TJ předkládá každý rok plán prohlídek a revizí, který je důsledně dodržován.
Členové OLT v r.2010 výrazně zvýšili svoji účast na odd.přeborech, jako přednostní
oddílové akce a tím dokumentovali svoji snahu o co nejlepší výsledky ve sportovně –
turistickém zaměření své činnosti v OLT a programu v rámci odboru turistiky TJ Bohemians.
 
2009   Ročenka oddílu
 
Činnost lyžařského oddílu se v roce 2009 zaměřila tradičně zejména na přípravu a výchovu mládeže. Pro tréninky juniorů, žactva a předškolní mládeže využíval oddíl nejen víkendy, ale i všechny dětské zimní prázdninové dny.
          
            Pro tréninkovou činnost využívají všechna družstva zázemí horské chaty Klášterka, jejíž prostředí členové oddílu neustále, zejména svépomocí, udržují a zvelebují.
        
            Nejlepšími výsledky se letos můžou chlubit juniorka Nikola Mášová a žena Nikola Čípová, které ve svých kategoriích dosáhly svého závodního maxima.
           
            Nikola Mášová skončila vloni na 39. místě ze 111 závodnic Českého poháru a byla druhá na Mistrovství Prahy.
           
            Nejstarší reprezentantka oddílu Nikola Čípová svou kategorii na Mistrovství Prahy vyhrála absolutně, čímž potvrdila svoji stálou formu.
 
Junior Radek Benetka se v českém žebříčku umístil na 73. místě z hodnocených 236 závodníků. V kategorii juniorů-mužů je mnohem větší konkurence. Borcům oddílu se nedaří dosahovat lepších výsledků než průměru startovního pole. Ale i to je vzhledem k finančním možnostem v návaznosti na tréninkový objem velice dobrý výsledek. V porovnání s ostatními pražskými kluby se oddíl drží dobře i přes právě již zmíněný deficit tréninků.
           
 
Nejlepšími sportovci oddílu za rok 2009 byli vyhlášeni
NIKOLA MÁŠOVÁ a RADEK BENETKA.
 
2007   Ročenka oddílu
 
Činnost lyžařského oddílu se v roce 2007 zaměřila tradičně zejména na přípravu a výchovu mládeže. Pro tréninky juniorů, žactva a předškolní mládeže využíval oddíl nejen víkendy, ale i všechny dětské zimní prázdninové dny.
 
 
            Pro tréninkovou činnost využívají všechna družstva zázemí horské chaty Klášterka, jejíž prostředí členové oddílu neustále, zejména svépomocí, udržují a zvelebují.
 
 
            Žáci a předškolní děti získávají první zkušenosti v župních závodech, kde již mnozí dosahují úspěšná umístění.
 
 
            Nejlepšími sportovci oddílu za rok 2007 byly vyhlášenyKateřina Karsayová a Markéta Březinová. Zejména tato děvčata dosahovala nejkvalitnější výsledky v průběhu sezóny ve svých kategoriích na republikových závodech.
 
 
   
 
 
Untitled Document
 
Untitled Document
 
 
 
Nepojmenovaný dokument
 
 
Untitled Document
24. listopadu 2017, 13:57:48
Nepojmenovanýdokument
  TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA BOHEMIANS PRAHA  
  děkuje HLAVNÍMU MĚSTU PRAHA a MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10  
   
  ZA POSKYTOVANÉ GRANTY A PŘÍSPĚVKY  
  na jednotlivé programy pro podporu činnosti mládeže a na provoz tělovýchovných zařízení.  
 
Untitled Document
David Děták © 2007
Untitled Document
bohemianstj@bohemianstj.cz