Informace z jednání rozšířeného výboru TJ

Ve čtvrtek 17. září proběhlo jednání výboru tělovýchovné jednoty rozšířeného o předsedy všech oddílů. Mimo běžné provozní informace byla hlavním bodem jednání příprava valné hromady TJ, která se uskuteční 12. října 2020 v kongresovém sále hotelu Olšanka.

Účastní rozšířeného výboru projednali nejdůležitější připravované materiály pro valnou hromadu a doporučili jejich předložení delegátům. Ti obdrželi pozvánky prostřednictvím svých oddílů již 7. září.

Jednání valné hromady bude realizováno při respektování všech hygienických opatření.

Tisk