Jak můžeme sportovat od 24. května 2021

Ze strany Ministerstva zdravotnictví přichází k dalšímu uvolnění v podmínkách pro sportování.

Ale zatím k tomu nelze používat šatny a sprchy – zvláštní (?!).

Přesto jsme rádi, že už hlavně mládež může nejen na venkovních sportovištích, ale i ve vnitřních prostorách začít sportovat, samozřejmě za splnění všech hygienických podmínek.

V příloze je přesný pokyn, přehledně shrnutý Národní sportovní agenturou, včetně uvedení všech podmínek a opatření pro používání sportovišť. Vedení TJ Bohemians Praha žádá důrazně všechny své i externí sportovce o jejich dodržování.

Tisk