NOVÁ OPATŘENÍ OD 14.10.2020

Vláda ČR vydala nová hygienická opatření s účinností

od 4.10. do 3.11. 2020 týkající se sportovních zařízení. Výbor a sekretariát tělovýchovné jednoty důrazně vyzývá všechny sportovce, trenéry a funkcionáře, aby důsledně dodržovali všechny zásady a opatření, která z usnesení vlády vyplývají. Nová opatření jsou uvedena níže.

Tuto nepříjemnou dobu musíme společně překonat. Předpokládáme, že po 3. listopadu se jistě situace bude vracet do normálu.

Tisk