Ochrana osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu (GDPR).

Od 25. 5. 2018 vchází v platnost toto ustanovení o ochraně osobních údajů. To se samozřejmě týká i naší Tělovýchovné jednoty.

Výbor TJ podrobně projednal všechna opatření a úkoly, které jsou v souvislosti s tímto nařízením nutná provést. Sekretariát TJ neprodleně zahájil příslušné kroky.

Oddíly byly seznámeny se všemi postupy:

  • zavedením nového znění přihlášek do TJ,
  • systémem potvrzování formuláře „SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ“,
  • zpřesněnou evidencí členů,
  • ustanovením osob oprávněných ke sběru a evidenci dat,
  • ochranou seznamů s daty členů,
  • a dalšími opatřeními.

Stejně tak byl upraven i systém evidence zaměstnanců jednoty.

 

V případě nejasností či doplňujících dotazů se mohou funkcionáři oddílů TJ obracet na generálního sekretáře TJ.

Tisk