Opět nás zastihla smutná zpráva.

31.srpna 2018 zemřel bývalý dlouholetý tajemník jednoty
pan RNDr. Vladimír Machálek.Byl zakladatelem odboru Klokánek a také čestný člen TJ.
Čest jeho památce

Tisk