Opět nová hygienická opatření od 21. 10. 2020

VŠEM PŘEDSEDŮM, TRENÉRŮM A FUNKCIONÁŘŮM

ODDÍLŮ TJ BOHEMIANS PRAHA

Vláda ČR vydala nová hygienická opatření

s účinností od 21. 10. do 3. 11. 2020

pod čísly usnesení 1078, 1079 a 1080

Na základě těchto nařízení jsme nuceni

zcela uzavřít

všechna vnitřní i venkovní sportoviště

v zařízeních naší tělovýchovné jednoty.

Je také třeba respektovat usnesení č. 1078, které zakazuje volný pohyb osob na území ČR,

kde není výjimka pro cesty na jakákoliv sportoviště.

RESPEKTUJTE VŠECHNA TATO NAŘÍZENÍ

Tisk