Po prázdninovém částečném sportovním útlumu se činnost našich oddílů počátkem září rozběhla naplno.

Po prázdninovém částečném sportovním útlumu se činnost našich oddílů počátkem září rozběhla naplno. Řada oddílů absolvovala v průběhu prázdnin soustředění mládeže (AKROBATICKÁ GYMNASTIKA, MODERNÍ GYMNASTIKA, ŠERM, TOM, VESLOVÁNÍ, ZÁPAS)

Některé oddíly se koncem srpna zúčastnily závodů (např. plavci a veslaři), další se již plně připravovaly na turnajovou a závodní činnost.

Vzhledem k sílící nákazové epidemii se zostřila některá hygienická opatření na našich objektech. Z těchto důvodů bude nutno provést i jistá omezení pro odloženou jarní valnou hromadu tělovýchovné jednoty, která se má uskutečnit 12. října 2020.

Výbor jednoty a sekretariát se bude samozřejmě snažit co nejméně omezovat činnost sportovních oddílů, ale na druhé straně požaduje od všech funkcionářů a sportovců maximální vzájemnou ohleduplnost a dodržování stanovených hygienických zásad.

Tisk