Rekonstrukce výměníkové stanice v hale na Hagiboru

rekonstrukce výměníkové stanice v hale na Hagiboru

V letních měsících proběhla rozsáhlá rekonstrukce výměníkové stanice v hale na Hagiboru. Díky významné podpoře – grantu od hl. m. Prahy jsme mohli zcela demontovat stávající zařízení (fungující od doby kolaudace haly v roce 1989) a zahájit rekonstrukci a montáž nového a moderního zařízení.

Výměník byl po zkušební době uveden do definitivního provozu v říjnu 2017.

 

Stav před rekonstrukcí a po rekonstrukci lze posoudit na přiložených fotografiích.

 

Tisk