Sdělení pro členy TJ a extérní uživatele.

Z důvodu zahájení prací na konstrukci kanálu sání

pro TC Metra,

které se částečně dotknou i našich sportovišť

oznamujeme,

že od 1. října 2022

budou uzavřena obě fotbalová hřiště v areálu Hagibor.

Zároveň nebude instalována ani přetlaková hala nad fotbalem.

Tisk