Valná hromada Tělovýchovné jednoty Bohemians Praha 2020.

Výbor TJ byl nucen z důvodu nouzového opatření již po třetí zrušit přípravu a realizaci normálního jednání valné hromady. Podle Zákona č. 191/2020Sb., tzv. lex covid umožňuje, aby se valná hromada spolku konala i korespondenčně, byť to stanovy normálně neumožňují.

Proto výbor TJ rozhodl o přípravě a konání korespondenční valné hromady TJ.

Termín konání (uzavření výsledků hlasování) je stanoven na 6. listopadu 2020.

Valná hromada bude schvalovat pouze nezbytné a zásadní záležitosti, které musí být součástí povinné výroční zprávy za rok 2020.

Tisk