Valná hromada Tělovýchovné jednoty Bohemians Praha

V úterý 16. dubna 2019 se uskutečnilo jednání valné hromady TJ v kongresovém sále hotelu Olšanka v Praze 3..

Z pozvaných 102 delegátů se zúčastnilo 75. Jednání VH bylo usnášení schopné.

Mimo delegáty přišla také na VH řada čestných členů TJ a hosté.

Účastníci valné hromady obdrželi kompletní složku písemných materiálů, pojednávající jednotlivé oblasti činnosti TJ.

V průběhu jednání byly předneseny zprávy o činnosti, hospodaření, plnění usnesení VH 2018 a o výstavbě, a také byli vyhlášeni noví čestní členové TJ:

p. Iva Slabá (sp. gymnastika), p. Jitka Studená (lyž. turistika) a p. Petr Novák (veslování). Závěrem jednání odsouhlasili delegáti jednotlivé body usnesení.

Tisk