Výroční valná hromada Tělovýchovné jednoty Bohemians Praha

Výroční valná hromada Tělovýchovné jednoty Bohemians Praha

se koná v úterý 16. dubna 2019 v kongresovém sále hotelu Olšanka.


Na jednání je pozváno 102 delegátů z 24 oddílů jednoty,
a dále jako hosté čestní členové TJ.

Program jednání:
Zahájení
Schválení programu valné hromady a jednacího řádu VH
a volby pracovního předsednictva a komisí VH
Zprávy o činnosti a hospodaření
Plnění usnesení VH 2018
Zpráva kontrolní a revizní komise
Zpráva o výstavbě sportovišť na Hagiboru
Vyhlášení nových čestných členů TJ
Diskuze
Usnesení valné hromady
Závěr valné hromady

Tisk