Výstavba kanálu sání TC Metra na Hagiboru

Informace o výstavbě kanálu a objektů sání TC Metra na Hagiboru.

O této akci jsme byli informováni již cca před osmi lety při našich jednání o komplexní výstavbě na Hagiboru včetně našich sportovišť. Již tehdy jsme doporučovali zahájit a realizovat kanál sání TC Metra, ještě před výstavbou našeho nového areálu. Dopravní podnik, Metroprojekt a investor Crestyl měli tuto akci pouze v záměru, bez projektové dokumentace, jejího projednání, stavebního povolení a zajištění financování.

Proto dochází k realizaci této rozsáhlé akce až nyní, když se výstavba celého nového komplexu budov již buduje. Bohužel se to však výrazně dotýká naší TJ, neboť výkopové práce a vlastní výstavba kanálu sání zasahuje poměrně hluboko do našich sportovišť.

Vše je patrno z přiložené situace, kde je zábor vyznačen žlutě.

Tato náročná akce (kanál bude umístěn v hloubce až 12 metrů) bude probíhat celý rok 2023 i s přesahem do roku 2024. Po tuto dobu bude v našem sportovní areálu částečně omezena činnost, zejména na hřišti fotbalu a v některých dalších částech.

Jako součást mají být zahájeny i zemní výkopové a základové práce pro budoucí provozní objekt v našem areálu.

Nezbývá, než být trpěliví a vůči stavbařům tolerantní.

Tisk