Výstavba objektů v lokalitě Hagibor – srpen 2022.

  1. Výstavbu pěti bytových objektů na východní straně (za naším tenisovým areálem), v místě bývalé Námořní plavby, realizuje investorská skupina JRD.

Objekty jsou ve fázi dokončení a před kolaudačním řízením.

  • Celou zástavbu ostatního území realizuje investorská společnost Crestyl.

2. Nové bytové objekty v plánovaném územním řešení E1 – Alfa 01 a Beta 02 při ulici Počernické jsou ve stavební fázi dokončené hrubé stavby. Pro komerční objekty řešení E4 (01,02 a 03) přilehlé k ulici Vinohradské, byly zahájeny přípravné zemní práce. Součástí této přípravy byla nová přeložka kanalizační přípojky pro sportovní halu, přes přečerpávající stanici do ulice Izraelská. Zároveň začne i realizace nově budovaného kanálu a nasávacích objektů pro sání technického centra Metra. Tato výstavba se v průběhu podzimu 2022 částečně dotkne i našich sportovišť. Současně s tím plánuje společnost GFG Sport i zahájení výkopových prací pro budoucí provozní objekt v našem sportovním areálu.

Tisk