Výzva oddílům

Vyzýváme všechny oddíly, aby v případě jakýchkoliv změn v údajích svého oddílu na stránkách www.bohemianstj.cz ,
oznámili do sekretariátu TJ, do konce prosince nové úpravy (kontaktní adresy, nové trenéry a další změny již neplatných údajů).

Sekretariát TJ přeje všem předsedům, trenérům a funkcionářům oddílů, stejně jako jejich sportovcům a ostatním členům,
klidné svátky Vánoční a úspěšný vstup do Nového roku 2019.

Tisk