závod Klokánek 2022

1.         Pořadatel:                 TJ Bohemians Praha

2.         Datum:                       neděle 29. května 2022

3.         Místo:                         sportovní hala TJ Bohemians, Slovenská 2, Praha 10

4.         Časový program:    

13:00 Prezence, odevzdání nákresů sestav, rozcvičení

14:00  Zahájení závodu

14:10  Kategorie předškolní třída

14:50  Závod jednotlivců

15:15 Vyhlášení výsledků kategorie předškolní a jednotlivci

15:30  Kategorie Age Group 1. sestava

15:45 Žákovská kategorie a Youth

17:00  Kategorie Age Group 2. sestava

17:20  Vyhlášení výsledků

 

Technická ustanovení – kategorie:

1) Jednotlivci          – startuje maximálně 10 osob/klub, počítá se pouze technické provedení prvků (započítává se 2x) a obtížnost (max 0,45 bodu), max. známka 20,45 bodů

                                    – sestava se předvádí na prostných, v pásu 2-3 rovné řady (1 řada cca 10 m),

– 3 prvky na stálkách (každý výdrž 3 vteřiny), dále 6 individuálních prvků dle tabulky

– prvky v libovolném pořadí jsou na sebe napojeny pohybem za doprovodu hudby – vlastní nebo bude pouštěn náhodný hudební doprovod (nepočítá se do hodnocení)

Vyhlášení:     – rozdělení do kategorií dle věku podle počtu přihlášených

2) Předškolní třída – 2-3 akrobatické řady (1 řada cca na 10 metrů)

– pravidla, prvky a výchozí známka za obtížnost dle tabulky pro předškolní třídu

Hodnocení:   – pouze technické provedení (2x) a obtížnost, maximum celkem 20,6 bodů

– dle počtu účastníků budou závodníci rozděleny do kategorií párů a skupin

3) Žákovská třída   – pravidla, prvky a výchozí známka za obtížnost dle tabulky pro žákovskou třídu

            Hodnocení:   – technické (2x) a umělecké provedení, obtížnost, maximum celkem 30,6 bodu

– dle počtu účastníků budou závodníci rozděleny do kategorií párů a skupin

4) Youth                   – pravidla, prvky a výchozí známka za obtížnost dle pravidel Youth

            Hodnocení:   – technické (2x) a umělecké provedení, obtížnost, maximum celkem 30,5 bodu

  • dle počtu účastníků budou závodníci rozděleny do kategorií párů a skupin

4) Age group           – statická a dynamická sestava dle pravidel FIG

Hodnocení:   – technické (2x) a umělecké provedení, obtížnost max. 0,5 bodu, max. 30,5 bodu

– dle počtu účastníků budou závodníci rozděleny do kategorií párů a skupin

Přihlášky:                  do 20.5. 2022 zaslat na email info@akrobatickagymnastika.cz

                                    Počet přihlášených závodníků do společných kategorií není omezen.

Startovné:                100,- Kč na závodníka, platí se u prezence

Ceny:                         všichni závodníci obdrží diplomy, nejlepší v každé kategorii ceny a medaile

Anna Malá    tel.: +420 731195907

 TJ Bohemians Praha                           

email: info@akrobatickagymnastika.cz

Slovenská 2, Praha 10                         

www.akrobatickagymnastika.cz

Tisk