Zrušení výběrového řízení na dodavatele opravy střechy loděnice Podolí

V Praze dne 23. 9. 2020

Sdělení o zrušení výběrového řízení

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností vám tímto sděluji zrušení výběrového řízení. Údaje o předmětné zakázce a zadavateli jsou uvedeny níže:

Název zadavatele:Tělovýchovná jednota Bohemians Praha
Sídlo zadavatele:Izraelská 3160/6, 100 00 Praha 10
Název veřejné zakázky:Oprava střešního pláště Loděnice TJ Bohemians Praha Modřanská 1107/51, Praha 4, Podolí
Druh výběrového řízení:Zakázka malého rozsahu na stavební práce nepodléhající režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Bylo rozhodnuto o zrušení výše uvedeného výběrového řízení, neboť se v průběhu výběrového řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval.

Odůvodnění zrušení

V souvislosti s tímto konkrétním výběrovým řízením došlo ke stanovení nesprávných technických parametrů ve výkazu výměr. Dokumentace bude opravena a výběrové řízení bude znovu vyhlášeno.

Richard Šach

oprávněný zástupce zadavatele

Tisk