představení

Oddíl sportovní gymnastiky (SG) má velmi dlouhou historii. Pod názvem Bohemians existuje již od r. 1948, tehdy ČKD Bohemians. Předcházela mu však úspěšná tradice župy Sokola Královské Vinohrady, které byla po válce sokolovna v Riegrových sadech zabavena státem. Od r. 1988 působí oddíl SG v gymnastické hale TJ Bohemians ve Slovenské ul., Praze 10 a v současnosti je jedním z největších oddílů v ČR.

Aktuálně čítá na více než pět set aktivních členů ve věku od tří do sedmdesáti let.

Oddíl je registrován pod Českou gymnastickou federací a zaměřuje se především na výkonnostní SG dívek. Nejlepší z nich jsou členkami reprezentačních výběrů a zúčastňují se vrcholných evropských i světových soutěží. Širokou základnu mládeže tvoří závodní družstva žákyň, juniorek a žen, početné gymnastické přípravky a v omezené kapacitě i skupiny kondiční a všestrannostní. Nadstavbou je činnost družstva teamgymu, kterému se věnují zejména bývalé závodnice. Novodobě jsou velmi žádané podvečerní lekce základů gymnastiky pro dospělé. Oddíl je díky stabilní výkonnosti dlouhodobě podporovaným článkem z programu MŠMT – Sportovních center a středisek mládeže. Personální zázemí tvoří na dvacet profesionálních a dobrovolných trenérů a funkcionářů.