Zastihla smutná zpráva.

V pondělí 18.3.2024 odešel ve věku 79 let do sportovního nebe Ing. Vladimír Srb. Sportovec a „Bohemák“ tělem i duší.  Posledních 30 let pracoval jako předseda oddílu plavání. Jako trenér vedl družstvo dospělých, ve sportovních třídách starší žactvo a dorost do roku 2002. V letech 1995 – 2015 byl předsedou Českého svazu plaveckých sportů. Poté byl jmenován čestným předsedou. Účastnil se jako rozhodčí řady ME a MS a vrcholem jeho mezinárodní rozhodcovské kariéry byla účast na OH 2000 v Sydney.Na přelomu tisíciletí byl šest let členem technické komise plavání Evropské plavecké federace (LEN) a následně pracoval ve stejném orgánu dálkového plavání při světové organizaci FINA. Člen Síně slávy českého a československého plavání nedávno obdržel od výkonného výboru ČSPS čestné uznání za rozvoj plaveckých sportů v České republice. V letech 1990 – 2010 byl předsedou ČSTV. V osmdesátých letech minulého století byl předsedou TJ Bohemians Praha. 

Poslední rozloučení se uskuteční v pondělí 25. 3. 2024 ve 14.00 ve Velké obřadní síni krematoria v Praze Strašnicích.

Upřímnou soustrast rodině, přátelům a známým.

Tisk