představení

Klub zápasu  Bohemians  Praha je  jedním z nejstarších zápasnických klubů na území   České republiky.  Za datum jeho vzniku je udáván rok 1912,

Zápas je individuální sport, v němž zápasníci překonávají jeden druhého svalovou silou s využitím technických a taktických činností podle daných pravidel. Zápasníci při tom používají velkého množství jednoduchých i složitých činností – chvatů útočných, obraných i  proti chvatů