Uvodní stránkaOddíly TJZařízení TJZákladní informacePošlete nám Váš dotaz či zprávu  
 
Nepojmenovaný dokument
 
Nepojmenovaný dokument
 
Untitled Document
 
 
 
Nepojmenovaný dokument Nepojmenovanýdokument
   
   
   
     
   
 
2014   Ročenka oddílu
 

Oddíl sportovní gymnastiky pokračoval v r. 2014 v přípravě talentovaných závodnic zařazených do Sportovního střediska a Sportovního centra mládeže zřízených při TJ Bohemians. Výchova reprezentantek ČR zůstává jedním z hlavních cílů činnosti oddílu. Náročnou přípravu v objemu téměř třiceti hodin týdně jim zajišťují tři profesionální trenéři a baletní pedagožka. Potvrzením výkonnostního vzestupu byla účast závodnice Julie Hájkové na juniorském Mistrovství Evropy, zisk titulu Mistr ČR v nejvyšší soutěži družstev, Extralize, a dalších pěti titulů mistryň ČR v různých výkonnostních kategoriích. Na základě výsledků v uplynulém roce, bylo zařazeno do aktuálních reprezentačních výběrů ČR devět našich závodnic (seniorky – 1, juniorky – 4, žákyně – 4). Výborných výsledků dosáhla naše děvčata též v mezinárodních klubových startech.   

Gymnastická příprava s sebou přináší i značné nároky na skloubení organizace tréninku a školních povinností dětí. To se daří jen díky dobré spolupráci se ZŠ Sázavská. Taktéž využití prostor haly TJ ve Slovenské, kterou využívá kromě sportovních gymnastek i oddíl MG a AG, přináší značné požadavky na dobrou a přesnou organizaci, kterou se nám daří úspěšně koordinovat. Oddíl SG se dále stará o pořizování materiálního vybavení tělocvičny nezbytného pro trénink vrcholové úrovně. Ročně putuje z rozpočtu oddílu cca dvě stě tisíc korun na nákup nového nářadí a speciálních cvičebních pomůcek. Průběžně se též investuje do údržby stávajícího vybavení. Díky tomu patří prostory pro sportovní gymnastiku v hale Slovenská k nejkvalitnějším v ČR.

Součástí oddílu SG je i družstvo TeamGymu (TG), jehož členky se nominovaly a zúčastnily podzimního Mistrovství Evropy na Islandu. Sportovní příprava těchto závodnic probíhá pod vedením dalších dvou vyškolených trenérů a manažersky je zajišťována samostatně. Působení TG v našem oddíle je vhodnou alternativou pro naše bývalé závodnice, které se mohou výkonnostně věnovat i ve starším věku.

Oddíl SG TJ Bohemians je jedním z nejúspěšnějších oddílů v ČR a stále si udržuje vysokou základnu, která nyní čítá na šest set členů. Koncepce členské základny nabízí výkonnostní, přípravný i rekreační směr pro všechny věkové kategorie, čímž značně přispívá k propagaci a udržení povědomí o tomto tradičním olympijském sportu. Na chodu oddílu a zajištění sportovní přípravy se vedle tříčlenného výboru dále podílí jedenáct kvalifikovaných trenérů. V rámci své činnosti tradičně pořádáme Memoriál zasloužilé mistryně sportu, paní Marie Široké a každoročně organizujeme Přebory hl. m. Prahy družstev žen.

Svoji činnost budeme i nadále rozvíjet, přičemž dlouhodobými cíli zůstávají, kvalifikace našich závodnic do mistrovských evropských a světových soutěží a mládežnických OH a LOH, základní gymnastická příprava dětí útlého věku, coby základ pro ostatní sportovní odvětví a propagace využití gymnastických tréninků pro profesionální i rekreační sport dospělých.
 
2011   Ročenka oddílu
 

Oddíl SG v roce 2011 zaznamenal výrazných organizačních i provozních změn. Koncem léta odešla na vlastní žádost z funkce vedoucí trenérky pí. R. Řehořová a výbor oddílu dále pracoval pouze ve třech. Tato situace kladla velké nároky na všechny členky výboru, které se snažily zvládnout novou situaci a zajistit bezproblémový chodu oddílu bez přítomnosti ved. trenérky.

 

Díky získanému grantu z Hl. města Prahy a za podpory tělovýchovné jednoty se oddílu podařilo v průběhu léta výrazně zkvalitnit tréninkové podmínky. Byla provedena rekonstrukce doskokové jámy a z prostředků oddílů bylo nakoupeno kvalitní gymnastické nářadí, takže lze konstatovat, že naše tělocvična je v současné době jedna z nejlepších v celé České republice.

 

V oblasti sportovní přípravy bylo nadále snahou dosahovat kvalitních sportovních výsledků. Při oddíle stále pracuje „Sportovní středisko mládeže“ a „ Sportovní centrum mládeže“.

 

V současné době se o zajištění tréninkového procesu gymnastek zařazených to těchto středisek starají 2 profesionální zahraniční trenéři, baletní choreografka a další dobrovolní trenéři.

 

Celkem oddíl pracuje s cca stovkou gymnastek různého věku a výkonnosti a jejich přípravu zajišťuje 15 dobrovolných trenérů. Své uplatnění zde najdou zájemci o vrcholovou, výkonnostní i kondiční gymnastiku a také o soutěže TeamGym.

 

Velký zájem veřejnosti je také o kurzy pro dospělé, které oddíl pořádá. Bohužel další nábor je limitovaní prostorem, který můžeme pro svou činnost využívat a tak s dalším rozšířením oddílu, který má nyní cca 300 členů již nemůžeme počítat.

 

V průběhu roku byl oddíl pořadatelem 4 významných akcí.

V březnu se konal první ročník závodu v soutěžích TeamGym. V květnu již tradičně proběhl Memoriál Marie Široké, na podzim pak Klokánkova kapsa a Přebor Hl.města Prahy.

 

Členky oddílu jsou  zařazeny  do reprezentačního výběrů ČR kategorii žen, juniorek a žákyň.

 

 
2010   Ročenka oddílu
 
V roce 2010 oddíl SG úspěšně pokračoval ve svém rozvoji. Tento rok byl pro
oddíl zatím nejlepším rokem v novodobé historii.
V současné době se o zajištění tréninkového procesu téměř stovky gymnastek
různého věku a výkonnosti starají 3 profesionální trenéři, baletní choreografka a 15
dobrovolných trenérů.
Bohužel je oddíl limitován stávajícím prostorem, který brání dalšímu zvyšování
členské základny, přestože zájem veřejnosti o gymnastiku roste.
Oddíl zachoval spektrum gymnastických aktivit. Na jedné straně má 3
reprezentantky, družstvo výběru malých závodnic, které směřuje k vrcholové
gymnastice, a na straně druhé družstvo TeamGymu, družstvo kondiční gymnastiky a
družstvo všestrannosti.
V průběhu roku byl oddíl pořadatelem 4 velkých závodů.
Již tradičně proběhl v květnu Memoriál Marie Široké, v červnu Mistrovství ČR
výkonnostních stupňů a na podzim pak Klokánkova kapsa a Přebor Hl. města Prahy.
Na květnové závody přijala pozvání legenda české gymnastiky paní Věra Čáslavská.
Poté se zúčastnila i červnového Mistrovství republiky a v neposlední řadě i při
Přeboru Prahy.
V roce 2010 se podařilo 3 členkám oddílu zařadit se do reprezentačního
družstva žen ČR. V dubnu Daniela Dubčeková reprezentovala Českou republiku na
ME v Birminghamu, v říjnu Marcela Moláčková a Klára Hadrbolcová zase na MS
v Rotterdamu.
Družstvo TeamGym junior se zúčastnilo ME v Malmö.
V průběhu roku startovaly závodnice oddílu také na závodech na Slovensku, ve
Slovinsku, Německu a Rakousku.
Na velmi dobré úrovni pracují sportovní třídy při ZŠ v Sázavské ulici.
Výsledky z mistrovských, přebornických či pohárových závodů a také mnoho
další informací o činnosti oddílu sportovní gymnastiky lze nalézt na webových
stránkách: www.sgbohemians.cz.
 
2009   Ročenka oddílu
 
Uplynulý rok byl pro oddíl SG ve znamení rozvoje a výrazného rozšíření členstva. V březnu přešla do oddílu skupina 20 gymnastek z jiného oddílu, v září nastoupil trenér s mnohaletou zahraniční zkušeností, vzrostl počet trenérů.
 
            Ke konci roku 2009 čítal oddíl 100 aktivně cvičících členek. K rozvoji a náboru zcela jistě pomohly i velice pěkné a vždy aktuální oddílové webové stránky. Velký dík tak patří jejich zpracovatelce paní Zdence Tcholakové.
 
            Rozšířilo se také spektrum gymnastických aktivit. Oddíl má na jedné straně družstvo výběru, které směřuje k vrcholové gymnastice, a na straně druhé družstvo všestrannosti. Také se zapojil do soutěží TeamGym.
 
            Na soutěžích se dařilo méně, především v jarní části. Výsledky poznamenala četná zranění. Z červnového M ČR přivezla děvčata pouze 1 medaili – stříbrnou. Získala jí Kristýna Opočenská v kategorii Ženy B.
 
            V podzimní části již výsledky byly lepší, z Ligy družstev získal oddíl medaile 2. Družstvo Extraligy obsadilo 3. místo s těsným bodovým odstupem od druhého místa. Stejnou medaili vybojovala děvčata také v soutěži II. ligy.
 
            Během roku naše závodnice reprezentovaly oddíl také na závodech ve Slovinsku a Rakousku.
 
            Na tradičním večeru mistrů tělovýchovné jednoty byly oceněny v jednotlivkyních Kristýna Opočenská a Natálka Chalupová, v družstvech pak členky Extraligového týmu Klára Hadrbolcová, Marcela Moláčková, Daniela Dubčeková a Natálka Chalupová.
Na velmi dobré úrovni pracují sportovní třídy při ZŠ Sázavské ul.
 
            Podrobné výsledky z mistrovských, přebornických či pohárových závodů a také mnoho další informací o činnosti oddílu SG najdete na webových stránkách: www.sgbohemians.cz.
 
2007   Ročenka oddílu
 
Nejlepší závodnicí oddílu se stala Klára Hadrbolcová,která po operaci palce se dostala zpět do vynikající formy,což potvrdila svým vítězstvím nejen v Českém Poháru – skladba vybraných pěti závodů během celého roku,ale i na Olympiádě mládeže. Marcela Moláčková se zúčastnila závodu olympijských nadějí v Eyofu. Obě úspěšně reprezentovaly ČR na mezistátních utkáních. Velkou radost nám udělalo družstvo Extraligy,které vybojovalo skvělé 3. místo v této nejvyšší soutěži.Neztratily se ani naše nejmladší,které v konkurenci 18 družstev obsadily 5. místo a bojovaly  se závodnicemi o pět let staršími. Během roku nejlepší závodnice reprezentovaly náš oddíl v Maďarsku,  Německu, Slovinsku i Španělsku.
      Na velmi dobré úrovni pracuje sportovní centrum mládeže i sportovní třídy při ZŠ Sázavské ul.
Členskou základnou i svými výkony se náš oddíl řadí mezi 3 nejlepší oddíly v ČR.
 
 
   
 
 
Untitled Document
 
Untitled Document
 
 
 
Nepojmenovaný dokument
 
 
Untitled Document
24. listopadu 2017, 13:38:36
Nepojmenovanýdokument
  TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA BOHEMIANS PRAHA  
  děkuje HLAVNÍMU MĚSTU PRAHA a MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10  
   
  ZA POSKYTOVANÉ GRANTY A PŘÍSPĚVKY  
  na jednotlivé programy pro podporu činnosti mládeže a na provoz tělovýchovných zařízení.  
 
Untitled Document
David Děták © 2007
Untitled Document
bohemianstj@bohemianstj.cz