Valná hromada TJ Bohemians Praha

V souladu se stanovami svolal výbor tělovýchovné jednoty Bohemians Praha

(dále jen TJ) jednání valné hromady na 18. dubna 2023.

Valné hromady se zúčastnilo 88 delegátů z oddílů TJ s hlasem rozhodujícím,

což tvořilo účast 79,8 %.

a valná hromada byla schopna se usnášet.

            Účastníci valné hromady vyslechli zprávu předsedy o činnosti za uplynulé období, zprávu hospodářky o ekonomických výsledcích roku 2022, a zároveň i návrh rozpočtu na rok 2023.

Delegáti byli také informováni o plnění usnesení VH 2022, o restituci pozemku na Hagiboru,

o spolupráci s GFG Sport a o probíhající a připravované výstavbě.

Valná hromada jmenovala nové čestné členy TJ:

Pana Jaroslava Fice (atletika) a pana Petra Pokorného (veslování)

V průběhu obsáhlé diskuze vystoupili delegáti

k otázkám ekonomie TJ, restituce, výstavby, ke spolupráci se společností GFG

a k dalším otázkám v činnosti TJ.

Vzhledem k ukončení činnosti dosavadního generálního sekretáře p. R. Šacha v průběhu roku 2023,

zvolila do této funkce p. Mgr Petra Škvora.

Zároveň vzali účastnící na vědomí i změnu na postu ekonomického ředitele, za dosavadního p. V. Seidla,

bude v této funkci působit Ing. Markéta Lukešová.  

Po proběhlém hlasování a schválení usnesení z VH, bylo jednání ukončeno.

Tisk