Letní prázdniny

V případě potřeby projednání záležitostí v sekretariátu TJ,

dojednejte si předem telefonicky svoji návštěvu.

Pracovníci TJ budou různě čerpat dovolené.

Volejte 274 777 115 nebo 274 774 624.

Tisk