Národní sportovní agentura – informace

Nově vzniklá Národní sportovní agentura, která od letošního roku zastřešuje veškerý sport v České republice (sport už nepatří pod MŠMT), si uvědomuje katastrofální stav objektů a sportovních zařízení, která jsou ve vlastnictví tělovýchovných jednot a sportovních klubů.

Z podnětu ČUS a ČOS požádala vládu o navýšení podpory právě prostředků na provoz a údržbu sportovních zařízení – viz článek ze Zpravodaje ČUS.

Vyňato ze Zpravodaje ČUS 04/2020

ČUS požádala premiéra o podporu provozovatelů sportovišť

ve výši miliardy korun.

            Už více než měsíc se sportovní kluby a tělovýchovné jednoty musí obejít bez příjmů z uzavřených sportovišť. Nejpostiženější oblastí ve sportu jsou právě spolky vlastnící nebo provozující sportoviště – nemají peníze na mzdy zaměstnancům a musí platit náklady za energii a provoz. Česká unie sportu proto po dohodě s Národní sportovní agenturou požádala dopisem premiéra Andreje Babiše o poskytnutí mimořádné státní podpory na rok 2020 ve výši jedné miliardy korun pro spolky se sportovištěm. Žádost České unie sportu podpořila také Česká obec sokolská.

            „Čtvrtletní výpadek může být pro některé kluby likvidační. Sportovní organizace jsou spolky s neziskovým charakterem činnosti, takže si nemohou vytvářet rezervy na podobné výpadky. Odhadujeme, že v současné době se s ekonomickými dopady uzavření sportovišť potýkají tisíce spolků. Čím větší a provozně náročnější sportoviště, tím jsou větší problémy,“ říká Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

NSA předložila návrh vládě

            Vzhledem k tomu, že Ministerstvo školství je již ve vyhlašování dotačních programů pro sport bez kompetencí, navrhla ČUS pověřit administrací mimořádné státní podpory Národní sportovní agenturu s tím, že bude vypsána pouze pro sportovní organizace provozující sportoviště. NSA reagovala na návrh pozitivně a předložila české vládě návrh zákona o některých opatřeních na kompenzaci dopadů koronavirové krize v oblasti sportu. Vláda 23. dubna tento zákon schválila a uložila předsedovi NSA vypracovat konečné znění vládního návrhu. Ten bude poté projednán ve zkráceném jednání v rámci vyhlášeného stavu legislativní nouze poslaneckou sněmovnou a senátem.

            „Poskytnutí mimořádné státní dotace bude výrazně levnější než odstraňování vzniklých škod. Nebezpečí hrozící z výpadků příjmů sportovních organizací v důsledku opatření vlády je přerušení dodávky energií, vody, tepla, chladu a jiných služeb. Taková omezení by přinesla zvýšené náklady na obnovení provozu sportovišť a jejich dostupnost pro sport, ale i omezení sociální funkce sportu ve výchově dětí, fungování sportovních oddílů a klubů a mnoho dalších obtížně vyčíslitelných škod,“ argumentuje NSA.

            Požadavek na jednu miliardu korun vychází z počtu požadovaných dotací v rámci programu Můj klub a z údajů o provozovatelích sportovišť z evidence České unie sportu. „Z uvedených podkladů vyplývá, že zhruba 4500 sportovních organizací je provozovatelem sportovního zařízení a průměrná výše měsíční ztráty v důsledku opatření vlády na jedno malé sportoviště je podle průzkumu 60 tisíc korun měsíčně,“ upřesňuje agentura. Sportovní organizace by měly podle návrhu obdržet až polovinu nákladů, které zaplatily v roce 2019. Kompenzace by měla být poskytnuta. ČUS požádala premiéra o podporu provozovatelů sportovišť ve výši miliardy korun. Ministerstvo školství: „V červenci budou peníze na účtech!“ ta za období od 13. března, kdy vláda sportoviště uzavřela, do konce května. Přesné podmínky dotace by upřesnila výzva připravená Národní sportovní agenturou.

Obnovit program na údržbu a provoz

            Už před vypuknutí koronavirové krize bylo známo, že český sport je podfinancován. Prostředky klubům a jednotám scházely nejvíce na provoz a údržbu sportovního majetku, což potvrdil také únorový výzkum České unie sportu, do kterého se zapojilo skoro 2600 z celkem více jak 7000 členských subjektů ČUS. Z nich 57 procent má ve správě sportovní hřiště, peníze na jeho provoz však schází 68 procentům z nich. Zejména poté, co před třemi lety Ministerstvo školství zrušilo samostatný dotační program na provoz a údržbu sportovišť, je provoz řady sportovišť neudržitelný, a sportovní spolky žádají o jeho znovuzavedení. „Spoléháme, že vyzvete Národní sportovní agenturu, aby pro rok 2021 opět vypsala tento důležitý dotační program. Důvodem je, že na rozdíl od církví sportovní spolky již několik let nedostávají prostředky na správu sportovního majetku, převedeného na ně státem.

            Žádosti vlastníků sportovišť o tuto dotaci v roce 2015 byly v objemu 912 milionů korun,“ stojí v dopise předsedy ČUS Miroslava Jansty určenému premiérovi Andreji Babišovi.

Sportu stejně jako kultuře

            V současné době je však potřebnější urgentní pomoc v podobě mimořádné státní podpory na provoz sportovišť – podobně jako vyzvalo vládu ministerstvo kultury, které obdrželo na mimořádnou pomoc více jak jednu miliardu korun. Reálně totiž hrozí, že spolky se sportovišti zbankrotují a areály budou muset zcela uzavřít.

            „Jsme si stoprocentně jisti, že tyto kroky ve prospěch sportu budou připsány jako jedna z nejlepších investic do společnosti, protože sport a pohyb je nejlepší prevencí nejen proti podobným virovým hrozbám, dramaticky se zvyšujícím nákladům na léčbu cukrovky, ale hlavně cesta k celkovému zdraví celé naší společnosti,“ uvádí Miroslav Jansta.

Tisk