Upozornění všem funkcionářům, trenérům a členům Tělovýchovné jednoty Bohemians Praha.

Upozornění všem funkcionářům, trenérům a členům Tělovýchovné jednoty Bohemians Praha.

Vláda ČR rozhodla 15. 3. 2020 o dalších opatřeních v souvislosti ohrožení zdraví občanů ČR.

Připomínáme, že se v odstavci IV. bod 2 RUŠÍ PŘEDCHOZÍ USNESENÍ VLÁDY ČR ZE DNE 13. 3. 2020.

To znamená i ustanovení o 30 osobách ve sportovních zařízení a na sportovištích!

Neodvolávejte se tudíž na jakési názory a rozbory neodpovědných právníků a jiných osob.

Respektujte přiložené rozhodnutí a žádáme vás o ukázněný osobní postoj a maximální odpovědnost k této vážné situaci.

Proto platí úplné uzavření všech objektů TJ (včetně horských chat) do odvolání.

Jakékoliv porušení tohoto nařízení bude sankcionováno a považováno za porušení stanov TJ.

Zároveň vás žádáme o informovanost všech vašich členů.


Bohemians Praha
Richard Šach
generální sekretář
tel: +420 603 872 102
tel: +420 274 777 115
Tisk