UPRAVA NOŠENÍ ROUŠEK PŘI SPORTU

Národní sportovní agentura po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví, vydala regulaci k nošení roušek (a dalších ochranných pomůcek) pro sportovce.

Celá informace viz příloha této zprávy.

Informace z NSA

                   pro sportovce a funkcionáře TJ Bohemians Praha 

Aktualizováno 8. prosince

            Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo, že od 8. prosince bude upraveno nošení roušek pro amatérské sportovce uvnitř budov a pro trenéry a rozhodčí. Přinášíme vám výkladové stanovisko podle právníků NSA.

KDO NEMUSÍ NOSIT ROUŠKU

(respirátor, ústenku, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének) od 8. 12. 2020:

  • Sportovec/cvičící osoba v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. 

VE VENKOVNÍCH PROSTORECH 

  • Profesionální sportovci při sportovní činnosti, kterou konají v rámci výkonu zaměstnání. Výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a při přípravě na tuto činnost ve venkovních i vnitřních prostorech
  • Trenéři a rozhodčí účastnící se profesionální sportovní činnosti ve venkovních i vnitřních prostorech
Amatérští sportovci (ti, co sportují v rámci sportovního svazu a připravují se na soutěže organizované sportovními svazy a nejsou profesionály) ve VNITŘNÍCH PROSTORECH, pokud absolvovali s negativním výsledkem RT-PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší než 48 hodin, a to a) sportovec či sportovci v případě individuálních sportů b) všichni členové týmu v rámci kolektivních sportů

Pokud se však jedná o PRAVIDELNOU A DLOUHODOBĚ probíhající sportovní činnost či přípravu na ni v rozsahu ALESPOŇ 2X TÝDNĚ je třeba absolvovat pravidelné vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu v intervalu nejdéle jednou za 5 dní.

Stejné podmínky platí pro osoby trenérů a rozhodčích,

účastnících se těchto činností.

Tisk