Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 Oprava střešního pláště Loděnice

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností vám níže sděluji otázku a odpověď k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:
Název zadavatele:
Tělovýchovná jednota Bohemians Praha
Sídlo zadavatele:
Izraelská 3160/6, 100 00 Praha 10
Název veřejné zakázky:
Oprava střešního pláště Loděnice TJ Bohemians Praha Modřanská 1107/51, Praha 4, Podolí
Druh výběrového řízení:
Zakázka malého rozsahu na stavební práce nepodléhající režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Otázka č. 1
Znění dotazu
Je možné k zakázce Oprava střešního pláště Loděnice Podolí, Loděnice TJ Bohemians Modřanská 1107/51, Praha 4 složit jistotu (§ 41 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek), dle bodu 8) Požadavek na poskytnutí jistoty a její prokázání, zadávací dokumentace, ve formě bankovní záruky.
Znění odpovědi
Ano, je to možné. V takovém případě jako součást nabídky předložte originál elektronické záruční listiny jako samostatný soubor. Musí být platná minimálně 90 dnů od data skončení lhůty pro podání nabídek.

Linda Robovská
Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o.

Tisk