Nová krizová opatření Covid v TJ Bohemians Praha

Všem funkcionářům, trenérům a sportovcům

Tělovýchovné jednoty Bohemians Praha

Přátelé,

všichni víme, jak nás veškerá anti Covidová opatření omezují v činnosti,

nicméně jsme ze zákona povinni je respektovat.

Proto:

  1. v pátek 9. 10 – neděle 11. 10. 2020

mohou užívat vnitřní i vnější sportoviště sportovci

(a osoby zajišťující jejich přípravu),

kteří se v souladu s usnesením vlády ČR č. 995 odd.II, odst.2

      připravují pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných

      sportovními svazy do max. počtu 130 osob v objektu

                  Tato výjimka platí pouze do neděle 11.října 2020

  1. od pondělí 12. října až do neděle 25. října 2020

musí být v souladu s usnesením vlády ČR č. 996 odd I, odst. 2, sedmá odrazka –všechna vnitřní sportoviště uzavřena,

včetně šaten a sociálek sloužící pro venkovní sportoviště.

Na venkovních sportovištích se může pohybovat max. 20 osob

Ukázněně respektujte následujících 14 dní všechna opatření.

Tisk