Valná hromada Pražské tělovýchovné unie.

30. září 2020 se uskutečnila v kongresovém sálu hotelu Olšanka, za přísných hygienických opatření, valná hromada Pražské tělovýchovné unie.

Projednala zprávu o činnost za uplynulé období, výsledky hospodaření a schválila rozpočet na rok 2020. Valná hromada byla zároveň i volební. Volila nové orgány – předsedu, výkonný výbor a Kontrolní komisi.

Předsedou byl zvolen pan Ing. Jaroslav Chvalný a do výkonného výboru byli zvoleni i dva členové TJ Bohemians Praha – Jan Srb do komory svazů a Richard Šach do komory TJ/SK.

Tisk