V TJ Bohemians Praha proběhla kontrola od NSA

V květnu 2022 provedli pracovníci Národní sportovní agentury kontrolu podkladů a dokumentů o hospodaření a vyúčtování prostředků státního rozpočtu v programu Můj klub 2021. Zároveň byl kontrolován i způsob vedení evidence členské základny.

Závěrečný protokol o kontrole NSA konstatuje, že u příjemce (TJ Bohemians Praha) nebyly z hlediska účelovosti a efektivnosti v kontrolovaných oblastech u kontrolovaného vzorku operací shledány nedostatky.

Tisk